GIUSE NGUYỄN ĐỨC MAI

CỰU ĐOÀN TRƯỞNG 1193-198

QUA ĐỜI - 18/02/2020

NGƯỜI THÀNH LẬP LMTT GXDMHCG

GIUSE PHẠM HỒNG THÁI

CỰU ĐOÀN PHÓ 2013-2017

phone: 469-463-2678

GIUSE NGUYỄN THÀNH TRUNG

CỰU ĐOÀN TRƯỞNG 2000-2013

QUA ĐỜI - 2021

ĐAMINH LƯU NGỌC HOÀNG

CỰU ĐOÀN PHÓ 2017-2023

PHONE: 469-363-3665  

PHAOLÔ PHẠM ĐỨC LÂM

CỰU ĐOÀN TRƯỞNG 2013-2017

PHONE: 214-549-0897

GIUSE NGUYỄN HỮU TÍNH

CỰU THƯ KÝ 2013-2017

PHONE: 972-272-9625

PHAOLO ĐOÀN XUÂN ĐỊNH

CỰU ĐOÀN TRƯỞNG 2017-2023

PHONE: 214-514-8551

GIUSE NGUYỄN HOÀNG VÂN

CỰU THỦ QUỸ 2016-2017

PHONE: 972-496-1792  

ANTÔN LẠI ĐÌNH ẤN

CỰU THỦ QUỸ 2019-2023

PHONE: 469-777-1412

PHAOLÔ HỒ PHƯỚC LỘC

CỰU THỦ QUỸ 2018

PHONE: 972-904-6645

GIUSE NGÔ THANH HÙNG

CỰU THƯ KÝ 2021-2022

PHONE: 469-989-0775

PHÊRÔ NGUYỂN TIẾN DŨNG

PHONE: 469-332-0686

GIUSE NGUYỂN ĐỨC TRỌNG

PHONE: 972-408-5148

VINCENT ĐÀO QUANG OÁNH

PHONE: 469-605-6096  

GIUSE VỦ TRUNG THÀNH

PHONE:972-697-7466

JB VỎ VĂN ĐIỂM

PHONE: 214235-3647

GIUSE MARIA VÕ CƯỜNG

PHONE: 214-463-6101

PHÊRÔ NGUYỄN HỮU ĐÀO

PHONE: 763-227-0602

GIUSE PHẠM CÔNG BÀI

PHONE: 214-458-5285

GIUSE NGUYỄN ĐÌNH CHẤN

PHONE: 972-522-8267

GIUSE MARIA PHẠM KHẮC NGHĨA

PHONE: 469-602-8455

GIUSE NGUYỄN VĂN MINH

PHONE: 469-314-6236

GIUSE TRẦN TUẤN ANH

PHONE: 512-797-5007

ĐAMINH NGUYỄN VĂN HIỀN

PHONE: 469-766-7772

PHÊRÔ VŨ VĂN CHÚC

PHONE: 972-530-1680

GIUSE PHẠM HUY THỂ

PHONE: 214-603-2330

GIUSE PHẠM VĂN LẬP

PHONE: 972-496-4412

JB TRẦN MẠNH TRÁC

PHONE: 469-556-7140

GIUSE NGUYỄN ĐỨC THANH

PHONE: 214-597-2098

GIUSE NGÔ VĂN KIÊN

PHONE: 469-810-7669

JB NGUYỄN VĂN LOAN

214-227-3549

ĐÔMINICÔ ĐỖ VĂN BÌNH

PHONE: 972-603-8208

GIACÔBÊ PHẠM THỤY ĐIỀN

PHONE: 214-714-5892

GIUSE TRẦN VĂN THỂ

PHONE: 940-337-2962    

GIUSE PHẠM DU

   PHONE: 469-544-6882               

GIOANKIM NGUYỄN VĂN PHÁT

    PHONE: 469-682-0369                          

PHÊRÔ BÙI VĂN THÔNG

PHONE:469-910-2722           

PHILLIPHÊ NGUỄN VĂN TÀI   

PHONE: 214-404-2013  

                         

GIUSE TRỊNH BỬU BỬU

PHONE: 214-518-5535

TÔMA LÊ VĂN NHẬN

PHONE: 479-831-5067

GIUSE NGUYỄN PHI LONG

PHONE: 214-991-4118

TÔMA LÊ VĂN LÀNH

PHONE: 402-304-4141

SIMON PHẠM THANH HÙNG

PHONE: 214-729-5486

ANRÊ NGUYỄN HIỆP

PHONE: 469-288-0370

PHÊRÔ PHẠM HUY CẦU

PHONE: 214-470-1887

PHAOLÔ NGUYỄN TIẾN LONG

phone: 214-683-9754

PHÊRÔ ĐẶNG ĐÌNH CHÂU

phone: 469-682-2803

GIUSE BÙI ĐĂNG QUANG

phone: 469-750-6768

ANTÔN HOÀNG VĂN CƯỜNG

PHONE: 469-363-3499

GIACÔBÊ NGUYỄN CHẤN

PHONE: 469-559-9097

ĐAMINH PHILLIP NGUYỄN

PHONE: 469-231-6496

ĐAMINH ĐỖ VĂN KHANH

PHONE: 469-328-9119

GIUSE TRẦN ĐÌNH PHÁI

PHONE: 972-890-8299

ĐÔMINICÔ LÊ BÁ

PHONE: 469-835-8019

GIUSE MARIA NGUYỄN HỮU TIẾN

PHONE: 469-407-9869

GIUSE NGUYỄN VĂN DŨNG

PHONE: 469-668-7022

ĐÔMINICÔ ALLAN PHONG NGUYỄN

PHONE: 214-727-8107

ANTÔN NGUYỄN HÀ

PHONE: 972-904-6401

PHÊRÔ NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA

PHONE: 214-516-1081

PHÊRÔ NGUYỄN THỜI THI

PHONE: 714-658-4002

GIUSE PHẠM NAM

PHONE: 214-991-8988

GIUSE NGUYỄN VĂN HOÀNG

PHONE: 469-920-9751

SIMON VANG HOÀNG

PHONE: 945-227-5338

PHÊRÔ NGUYỄN NGỌC CHÁNH

PHONE: 214-417-2700

GIUSE ĐẶNG HUY

PHONE: 469-434-7489

GIUSE NGUYỄN CAO SƠN

PHONE: 469-571-5557

MICHAEL VŨ KIM THÀNH

PHONE: 214-516-8127

ANRÊ LÊ HỮU QUỐC

phone: 972-750-0503

GIUSE NGUYỄN ĐÔN

PHONE: 214-202-9449

GIUSE PHẠM THỜI

PHONE: 214-535-5251

PHÊRÔ ĐOÀN THANH TÂM

PHONE: 469-867-6780

GIUSE PHẠM VĂN NGỌC

PHONE: 214-683-0490

GIUSE HOÀNG TIẾN CẦN

PHONE: 469-682-8782

GIUSE BÙI VĂN KHUÔNG

PHONE: 469-432-0862

GIUSE ĐÀO HUY LÂM

PHONE: 469-396-2321

THOMAS HOÀNG NGUYỄN

PHONE: 469-347-2689

PHÊRÔ NGÔ TRỌNG TUẤN

PHONE: 469-855-0428

PHANXIXÔ NGUYỄN ĐOÀN HÙNG

PHONE: 314-629-3378

VINCENTÊ ĐINH VIẾT KHOẢN

PHONE : 469-990-3881

GIUSE THANH TRẦN

PHONE: 469-664-3258

PHAOLÔ TRƯƠNG VĂN CHẤP

PHONE: 469-367-9470

GIOANBAOTIXITA BÙI ĐỨC TIÊN

PHONE: 214-897-1869

GIUSE LẠI NGỌC HOÀNH

PHONE: 469-849-8560

MATHEW NGUYỄN HOÀNG

PHONE: 469-831-7147

ANTÔN NGUYỄN ĐỨC THÁI

PHONE: 972-530-8684

PHANXICÔXAVIER TRẦN CHÍ TÂM

PHONE: 214-771-5436

ĐAMINH TRẦN VĂN TƯ

PHONE: 469-644-5806 

GIUSE NGUYỄN TRUNG HẢI

PHONE: 214-228-8473

GIUSE NGUYỄN VĂN TÂN

PHONE: 469-990-2001

ĐAMINH TRẦN ĐÌNH RUYÊN

Phone: 972-603-6204

GIUSE NGUYỄN PHÚ QUỐC

PHONE: 214-228-6228

PHAOLÔ NGUYỄN NGỌC THỚI

PHONE: 972-352-8627

GIUSE NGUYỄN ĐÌNH LỄ

Phone: 469-834-0136

MARTIN LÊ VĂN HIẾU

PHONE: 469-879-0541

ANTÔN NGUYỄN UYÊN

PHONE: 972-589-4167

JB TRẦN CÔNG TÂM

Phone: 214-208-7632

ANTÔN NGUYỄN KIM KHÁNH

PHONE: 972-530-1680

MICAE NGUYỄN ĐÌNH THƯƠNG

PHONE: 469-531-6003