Lịch sử đoàn LMTT

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Garland

GIÁO PHẬN DALLAS

 

1- Lịch sử đoàn LMTT.

Ngày 27 tháng 12 năm 1673, Chúa hiên ra cùng thánh nữ Magarita Alacoque là một nữ tu dòng Thăm Viếng bên Pháp mà truyền phải quảng bá việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa để đền bù những xúc phạm và hững hờ của loài người đối với lòng thương yêu vô vàn của Chúa. Chúa đã dậy thánh nữ làm 4 việc:

    (1) Tôn sùng thánh tượng Thánh Tâm.     (2) Siêng năng rước lễ nhất là mỗi thứ sáu đầu tháng.     (3) Canh thức một giờ trong đêm Thứ Năm để tưởng niệm sự đau buồn của Chúa đã bị loài người bỏ rơi trong vườn Cây Dầu .     (4) Và mừng lễ Thánh Tâm hằng năm.

Chúa đã hứa 12 điều đại thể cho những ai thực hành và cổ động việc đến tạ này như sau: 

 1. Ta sẽ ban mọi ơn cần cho đời họ.

 2. Ta sẽ ban sự bằng an cho gia đình họ.

 3. Ta sẽ an ủi họ trong lúc đau khổ.

 4. Ta sẽ nên nơi trú ẩn chắc chắn cho họ suốt đời, nhất là trong giờ sắp lâm chung mạng một.

 5. Ta sẽ ban mọi phúc lành cho công việc họ làm.

 6. Những kẻ tội lỗi sẽ gặp ở Trái Tim Ta một nguồn tình yêu vô tận.

 7. Những linh hồn sốt sắng chóng nên trọn lành.

 8. Ta sẽ chúc lành cho gia đình nào tôn sùng Trái Tim Ta.

 9. Những linh hồn nguội lạnh sẽ chóng trở nên sốt sắng.

 10. Ta sẽ ban cho các linh mục được những ơn riêng đệ cảm hóa long người cứng cỏi.

 11. Ta sẽ bất diệt ghi vào Thánh Tâm Ta tên những người cổ động, tuyên truyền việc đạo đức tôn thờ Thánh Tâm Ta.

 12. Vì lòng thương xót vô biên và tình ái tuất vô hạn của Trái Tim Ta, Ta hứa sẽ ban cho những ai chịu lễ chin ngày Thứ Sáu đầu tháng liên tiếp, ơn thống hối trong giờ lâm chung và không phải chết khi linh hồn đang mất ơn nghĩa thánh, khi chưa được chịu các phép bí tích cần thiết.

 Nhưng lúc đó các nhà thông thái làm cố vấn cho nhà dòng cho rằng thánh nữ vì thường nhịn đói quá nên hoa mắt và mắc bệnh không tưởng. Mãi 10 năm sau việc đền tạ này mới được phép thực hành.

   Khi thánh nữ  Magarita qua đời năm 1960 thì phương thức đền tạ và việc mừng lễ Thánh Tâm hằng năm đã được các tu viện của dòng Thăm Viếng bên Pháp tổ chức.

    Năm 1884, một tổ chức đền tạ Thánh Tâm Chúa dành riêng cho nam giới được thành lập tại Canada, tổ chức này lấy danh hiệu là Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm (The Sacred Heart League).

Khi DCCT Canada sang lập dòng bên Việt Nam, Phong Trào LMTT cũng được phát triển tại VN cho tới nay. Sau năm 1975, những người Việt lưu vong tiếp tục duy trì phong trào trong các cộng đồng VN hải ngoại.

2- Đoàn LMTT Giáo Xứ ĐMHCG.

Khi giáo xứ ĐMHCG được thành lập, một số cựu đoàn viên LMTT xin phép thành lập đòan và tổ chức giờ đền tạ Thánh Tâm mỗi thứ Sáu đầu tháng.

    Khởi đầu đoàn LMTT/ Gx ĐMHCG chỉ có 8 đòan viên. Đoàn trưởng tiên khởi là cụ Giuse Nguyễn Đức Mai. Trong 3 nhiệm kỳ đầu cụ Mai  đã phát triển nhân số lên 40 đoàn viên, thực hành những tập quán tốt và đặt nền tảng vững chắc cho đường lối hoạt động của đoàn.

    Nhiệm kỳ thứ 4 được trao cho anh Antoine Huỳnh Phan Long. Trong gần 2 năm ngắn ngủi, anh Long đã thành công tổ chức việc đền tạ Thánh Tâm tại các gia đình hằng tuần. Việc đền tạ này vẫn còn được duy trì vào nhiều tối thứ Bẩy hằng tháng. Trong thời gian anh Long làm đòan trưởng, giáo xứ đã trải qua một cuộc khủng hoảng trầm trọng, và anh Long đã từ chức sớm.

Anh Nguyễn Thành Trung lên thay và hòan tất nhiệm kỳ 5, 6.

Anh Trần Duy Điền là đoàn trưởng nhiệm kỳ thứ 7.

Anh Trung được tái đắc cử nhiệm kỳ 8.

Anh Phaolô Phạm Đức Lâm được bầu làm Đoàn Trưởng nhiệm kỳ 9 và được tái đắc cử nhiệm kỳ 10 (2013-2017).

Anh Phaolô Đoàn Xuân Định được bầu làm Đoàn Trưởng nhiệm kỳ 11 và tái đắc cử 2 nhiệm kỳ liên tiếp 12 và 13 (2017-2023).

Anh Giuse Vũ Minh Hoàng được bầu làm Đoàn Trưởng nhiệm kỳ 14 từ tháng 6/2023 đến nay.

Tuy đoàn LMTT/ GXĐMHCG là một đòan thể của các gia trưởng, nhưng so với số gia đình của giáo xứ thì tỉ lệ còn rất khiêm nhượng. Ứơc mong các gia trưởng tìm hiểu thêm về đoàn và gia nhập hàng ngũ các tông đồ của Thánh Tâm Chúa. 

   Trần Mạnh Trác tường thuật năm 2012 và được Ban Trị Sự mới bồ sung một số tư liệu từ 2013 đến nay.